سرزمین نخل و قلم
دلم می خواهد چنان زندگی کنم که خداوند را فقط تنها در سودی که به دیگران می رسانم احساس نمایم.(سنگا)
تاریخ : یکشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1392
نویسنده : عبدالرحمن نیوز

جریان از این قراره که اداره برق، برای بر طرف کردن خاموشی خط پرکان به منطقه اعزام می شوند که در مسیر بازگشت متوجه می شوند، ماشین یکی از اهالی رودبار، در شل  فرو رفته و به کمک این عزیز می روند، که به علت نرمی زیاد زمین ماشین اتفاقات هم به سرنوشت ماشین سفید رنگ دچار می گردد که با بیسیم درخواست کمک از رویدر می کنند که ماشین شهرداری ورود می کند و سریال تپیدن کامل می شود...


 


تعداد بازدید ها: 816909