سرزمین نخل و قلم
دلم می خواهد چنان زندگی کنم که خداوند را فقط تنها در سودی که به دیگران می رسانم احساس نمایم.(سنگا)
تاریخ : جمعه 9 اسفند‌ماه سال 1392
نویسنده : عبدالرحمن نیوز
شماره حساب جهت کمک به جوان بیمار محمد صالح مهیار6104337061246805 ملت کارت
تعداد بازدید ها: 816910